محلات ( با تشدید لام ) ودر گویش مردم آن سرزمین , ملات ( باتشدید لام ) نام یکی از شهر های باستانی وشهر گلهای رنگارنگ وجاودانی ایران است .اگرچه امروزه شهر محلات از دو (( محله بالا )) و(( محله پایین )) تشکیل شده است ولی مورخین جغرافیای تاریخی ایران ؛ بر اساس اسناد ومدارک بر این باورند که نام ((محلات)) بعد از ورود اسلام وبرخی از آنها  نیز معتقدند که این نام در عصر صفویه ودر حدود سال 980 هجری قمری به این شهر داده شده است .

مورخ ((تاریخ قم )) در 378هجری قمری ( اوایل ورود اسلام به ایران ) می نویسد که نام شهرستان محلات (( رستاق وره )) به مرکزیت (( ورکان )) بوده است . وورکان شامل چندین قلعه بنامهای ؛ 1- قلعه فیل پایان 2- قلعه ریوکان 3- قلعه داود 4- قلعه داوود 5- قلعه کیاب 6- قلعه سرکمر ؛ بوده است ومحله های مختلفی در اطراف این قلعه ها شکل گرفتند مانند ؛ 1- پولگان 2- باغچه شاهی 3- سرگذر 4- سرچشمه 5- درب قلعه 6- سرکمر7- ده نو8- آبرویه ( پایین سرچشمه ) و..........

برای سفر به این سرزمین باستانی وشهر گلهای رنگارنگ وزیبا از مقصد تهران ؛ باید به سوی شهر قم واز قم به سوی سلفچگان واز سلفچگان در اتوبانی که بسوی اصفهان میرود قرار بگیریم تا به شهر دلیجان برسیم در نزدیکی های دلیجان ونر سیده به آن (( سد پانزده خرداد )) در سمت راست جاده خود نمایی می کند . زبان شناسان بر این باورند که زبان مردم دلیجان ((رازی )) یا (( راژی )) است ویکی از زبان های باستانی ایران است ونیز براین باورند که نام اصلی این شهر (( دلیگون )) یا (( دلیرگان )) بوده است می توان در اینجا نشان از (( غار نخجیروان )) یا غار ((چال نخجیر))گرفت این غار با قدمت 70 ملیون سال در 15 کیلومتری حد فاصل دلیجان –نراق و در سینه کشی قرار دارد وتابلو نصب شده در این مسیر راهنمای محل غار است . این غار در سال 1389به ثبت رسیده است . به هرحال از جاده کمربندی دلیجان ویا از درون این شهر خودرا به جاده (دلیجان- نیمه ور- محلات – خمین ) می رسانیم .

در مسیر حرکت از دلیجان به سوی نیمور؛ جاده (( آتشکده )) یا (( آتشکوه )) از سمت چپ جدا می شود (( آتشکوه )) دهی از شهرنیمه ور از بخش حومه شهرستان محلات است .هرگاه این جاده را تا پای کوه ادامه دهیم به بقایای بنایی می رسیم که از چندین ستون سنگی قطور ودو دیوار سنگی قطور تشکیل شده است وستون ها از سنگ وقلوه سنگ وملاط ساخته شده اند ودیوارها از سنگ های مربع شکل کوچک وبزرگ که بالای یکی از دیوار ها چهار سوراخ مربع شکل دیده می شود منابع تاریخی این بنا را (( آتشکده )) ذ کر کرده اند وساخت آنرا برخی به جمشید از پادشاهان پیشدادی وبرخی دیگر به ملکه همای نسبت داده اند .حال دوباره به جاده اصلی برگشته وراه خودرا به سوی نیمه ور ادامه می دهیم  رودخانه فصلی انار بار در سمت راست ما وبا فاصله ای از جاده قرار دارد با وارد شدن به بلوار اصلی

 نیمه ور مرقد (( امامزاده صالح ( ع )) در سمت راست که در یک گودی قرار دارد نمودار می شود . هشتاد درصد در آمد مردم نیمه ور در زمینه اکتشاف , استخراج , وفرآوری سنگ می باشد که از کوه های سنگی این منطقه بخصوص ؛ آتشکوه , وعباس آباد حاصل می شود وسنگهایی از نوع ؛ تراورتن , فلوئورین , باریت , سرب , مرمریت سیاه وتراورتن قرمز و.............می باشند . مراسم (( بیل گردانی )) کشاورزان نیمه ور نمادی برای تشکر ازآناهیتا فرشته آب بوده است که در ابتدای فصل بهار وایام نوروز انجام می شود ودوهزار سال قدمت دارد . نیمه ور بسیار کهنسال است . بطور خلاصه برخی از آثار باستانی نیمورکه نشان آنرا از اهالی آنجا می توان گرفت عبارتند از؛

1-باز مانده قلعه جمشیدی نیمه ور که بنای آنرا به جمشید از پادشاهان پیشدادی نسبت می دهند .

2-میل میلونه دریک کیلومتری شمال نیمه ور قرار دارد وآن پایه ستون مانندی از یک بنای قدیمی است که از سنگ وساروج ساخته شده است .

3-چاه چهار گوشه کمرنیمه ور ؛ در نزدیکی میل میلونه ودرشرق آن یک تپه سنگی وجود دارد وبر روی این تپه چاهی با مقطع مربع کنده شده که به ((سیاه چال )) معروف است وقطع این چاه در حدود دومتر در دوونیم متر است ودر حدود چهار متر ونیم در دل سنگ پایین رفته است .

4-بند وتاسیسات کهن آبیاری نیمه ور؛ بخشی از آب رودخانه انار بار که از کنا رنیمه ور می گذرد در زمستان وبهار از نهری بنام ((شا جوب )) وارد مجرایی می شود که در دل سنگ کنده شده وپس از طی مسافتی در حدود 15 متر وارد یک مجرای عمودی بنام ((چاگور)) می شود ، آب با سرعت  وفشار بسیار زیاد در چاگورچرخیده وپایین می رود وسپس در دهانه ای افقی در زیر زمین وارد شده وپس از طی مسافتی در حدود 52 متر در دل سنگ از محلی دیگر بنام (( بهره ما ))  بیرون می آید کشاورزان به قدرت خرد کنندگی ((چا گور)) بسیار اعتقاد دارند وبر این باورند که اگر لاشه گاو یا تنه درخت در دهانه چاگور بیفتد ، چاگور آنرا خورد کرده ودر طرف دیگر بیرون میدهد وآنرا به تیغه های سنگی وبران داخل چاگور نسبت می دهند خلاصه اینکه آب از (( بهره ما )) وارد ((چاه بالا )) واز اینجا وارد (( شتر گلو )) واز شتر گلو که امکان عبور آب را از یک طرف بستری  خشک به طرف دیگر فراهم میکند ، وارد(( آشغال گیر )) وسپس وارد چاهی بنام ((تنوره )) ودوباره وارد مجرای سنگی شده وپس از طی مسافتی در حدود 15 کیلومتر به روستای بعدی ((باقرآباد )) میرسد ودر آنجا به سنگ های تقسیم کننده آب برخورد کرده وبه پنج جوب میشود که چهار جوی آن متعلق به نیمه ور ویک جوی آن متعلق به باقر آباد است.

5-بخچال نیمه ور؛ در غرب ودر جنوب جاده اصلی نیمه ور به باقر آباد ومحلات ؛ گنبد بزرگ گلی بزرگی وجود دارد که در اثر فرسایش باران وبرف شیارها وچین وچروک های فراوانی بر چهره آن آشکار است این یخچال سالها در زمستان یخ انبار شده را در خود نگهداری کرده وسپس ؛ یخ مورد نیاز اهالی را در گرم ترین فصول سال بویژه در فصل درو فراهم می کرده است .

پس از دیدار یخچال وارد جاده اصلی نیمه ور – باقرآباد – محلات شده وبه روستای(( باقر آباد )) می رسیم ودر عبور از این روستا از روی پلی که بر روی رودخانه بسته شده عبور می کنیم به موازات این پل (( پلی قدیمی وآجری )) دیده می شود که حکایت از ایامی کهن دارد . با گذر از این پل وپس از طی مسافتی به میدانی می رسیم که جاده سمت راست ما به سوی آبگرم وجاده سمت چپ ما به سوی خمین ولی جاده مستقیم وروبروی ما به سوی(( محلات)) می رود وما این جاده مستقیم را برگزیده وبه سوی محلات می رانیم هنگام پیمودن این جاده در سمت راست کارگاه های صنعتی خود نمایی می کنند وراه خود را ادامه می دهیم تا به میدانی میرسیم در این میدان نیز راه مستقیم را ادامه داده ووارد ((بلواردانشجو)) می شویم  وآنرا ادامه میدهیم در رسیدن به اولین میدان نشان از قلعه ی ((آقا خان محلاتی )) می گیریم در واقع این قلعه در جنوب محلات و به اصطلاح محلی در (( محلات پایین )) قرار دارد . قسمت عمده این قلعه خراب شده است ومصالح بکار رفته در آن از خشت وگل است . حسنعلی شاه ملقب به (( آقا خان اول محلاتی)) فرزند (( شاه خلیل الله ))  است . وچون شاه خلیل الله رهبر فرقه اسماعیلیه در یزد کشته شد ؛ حسنعلی شاه بجای پدرش به سمت امامت اسماعیلیان رسید وبه (( آقا خان اول )) معروف شد و فتحعلیشاه قاجار برای رضایت خاطر آقا خان دختر خود بنام (( سروجهان )) را به همسری وی در آورد وحکومت قم ومحلات واطراف این شهرها را به تیول ابدی وی در آورد ((آقا خان اول ))دختر فتحعلی شاه را به محلات آورد وقلعه بزرگی برای وی ساخت کنگره های این قلعه دوازده متر بوده ودر وسط این قلعه حوض بزرگی بوده است . آقا خان اول در شرح حال خود رساله ای بنام (( عبرت افزا )) نوشته است که در ایران وهندوستان چاپ شده است . خلاصه پس از دیدار قلعه آقا خان دوباره به مسیر نخستین برگشته واین خیابان را تا رسیدن به میدان (( مسجدجامع محلات )) ادامه می دهیم بنای اولیه این مسجد را به دوران صفویه نسبت می دهند .یک سر بازار محلات نیز در این میدان گشوده می شود این بازار بر خلاف بازار های سنتی دیگر سر پوشیده نیست ولی دارای شعب وتیمچه است . حال از شیب خیابان شهید محلاتی در جهت شمال به سمت بالا می رویم تا به (( میدان چنار)) بیش از هزار ساله محلات برسیم وبا بازدیدی که از این چنار کهن خواهیم داشت همچنان از شیب بالا می رویم ودر دو طرف خیابان درختان کهنسال برای ما تونلی سبز را فراهم کرده اند به راه خود ادامه می دهیم تا به یک سه راهی میرسیم وسپس با گردش به راست به سمت پارکینگ ((پارک سرچشمه محلات )) رفته وسپس وارد پارک با صفای سرچشمه می شویم که بصورت چهار باغ طراحی شده است ودرختان کهن جند صد ساله دارد وخودرا به چشمه آب  سرد وگواراو زلالی می رسانیم که ازدامنه کوهی از رشته کوه هفتاد قله  می جوشد وبیرون می آید وبه درون دره کناری که دیواره های آنرا سنگچین کرده اند به صورت آبشاری می ریزد وسپس وارد مجرایی زیر زمینی شده وپس از طی مسافتی در یک میدانی که در انتهای شیب خیابان شهید محلاتی است در حوضچه ای فوران نموده وسپس دوباره وارد مجرای زیرزمینی شده ودر برخی خانه های مسیرشیب دار خودرا نمایان می سازد و به سرعت خودرا به (( محلات پایین)) می رساند .در بالای کوه سرچشمه (( غارسرچشمه)) قرار دارد .در نزدیکی سر چشمه هنوز یک (( آسیاب آبی ))  نیمه فعال وجود دارد که بازدید از آن وآشنایی با روش کارآسیاب های آبی جالب است ونیز (( حمام قدیمی عرش محلات)) که فعلامحل اداره میراث فرهنگی وگردشگری شهرستان محلات است از دیگر آثار باستانی محدوده سرچشمه محلات است.در محدوده خیابان سر چشمه ودر خیابانی بنام (( امامزاده )) مرقد (( امام زاده فضل ویحیی (ع ) )) از احفاد امام موسی کاظم (ع ) قرار دارد این بنا دارای گنبد زیبایی است وآنچه نظر باستان شناسان را در مورد این بنا جلب کرده است محرابی است گچبری شده که در متن نوشته آن تاریخ سیصد هجری خوانده می شود.  بقعه(( امامزاده موسی  ( ع))  ودوتن ازهمسران وی بنامهای ؛ ((امامه وفاطمه خاتون )) در محلات پایین ودر دامنه تپه ای قرار دارند وبر فراز این بقعه دو گنبد هرمی شکل قرار گرفته است .واما اگر از اماکن گردشگری بگذریم ؛ محلات به (( شهر گلها )) نیز معروف وبه تعبیری (( هلند ایران )) است از این شهرستان سالیانه بیش از بیست ودو ملیون شاخه گل گلدانی وشاخه ای از گلخانه ها واراضی گلخیز آن به بازارهای کشور وکشورهای دیگر صادر می گردد  وسعت گلزار های این شهرستان حدود 900 هکتار است که در آنها 120 گونه گل از گونه های ؛ میخک ,گلایول , مریم , داودی,زنبق , کاکتوس , مینا , رز, پتوس , محبوبه شب , عروس فیلکوس , ختمی , انواع انجیر , مو , خرزهره , پاپیتال , دیفن با خیار , وانواع بذر بنفشه , گلایول , زنبق , مریم , وانواع درختچه های گل پرورش می یابد .برای بهبود پرورش گل وصادرات آن به کشور های دیگر (( ایستگاه تحقیقات گل وگیاه )) در این شهرستان تاسیس شده است . اولین جشنواره گل وگیاه از دهم تا هفدهم شهریور ماه 1380 خورشیدی در محلات برگزار شد واکنون همه ساله برگزار می شود وباز دید کننده های فراوانی از سراسر ایران وسایر کشور های جهان از آن بازدید می کنند .از صنایع وصادرات شهرستان محلات ؛علاوه بر فراوری سنگهای تزیینی وساختمانی که شرح آن در مورد نیمه ور آمد؛ تولید پوشاک ( تریکو ) نیز یکی از صنایع ومنابع تولیدی شهرستان محلات است که به کمک ماشین های کامپیوتری وفول کامپیوتری بافته می شوند وبه سراسر کشور صادر می گردند . ((حلوا ارده )) نیز از صادرات وسوغات محلات است که می توان  آنرا از کارگاه های تولیدی حلوا ارده ومغازه ها خرید وبه ارمغان برد .هنرقالی بافی وقالیچه بافی نیز در این شهر رونق دارد ومتداول ترین بافت آن معروف به (( ساروق )) است که در شهرت جهانی دارد . حال میخواهیم به (( آبگرم محلات )) برویم وبرای این منظور دو باره وارد میدان ورودی به  شهرمحلات از جانب جاده اصلی ( نیمه ور-باقرآباد – محلات خمین) شده وبجای این که وارد این جاده اصلی شویم , میدان را نیم دور زده وبه سمت چپ پیچیده ووارد جاده ای می شویم که به سمت آبگرم محلات می رود در گذر بسوی (( آبگرم محلات )) از کنار روستا های (( لریجان )) , ((نخجیروان )) وچند شهرک وچند کارخانه صنایع فر آوری سنگ عبور می کنیم ودر بلاخره وارد محوطه آبگرم محلات می شویم در این محوطه ((هتل آبگرم محلات)) وجود دارد که علاوه بر اسکان می توان در حمام های آن دوش آب گرم معدنی گرفت ویا در وانی پر از آبگرم معدنی مدتی آرمید وآب درمانی کرد ولی مهمان پذیرهای دیگری نیز وجود دارند که در آنها نیز  می توان بیتوته کرد واز استحمام در حوض های آب گرم آنها خستگی  وبیماری را از تن زدود وآب در مانی کرد در اطراف دهکده آب گرم محلات چند ین چشمه وجود دارد که اسامی آنها  عبارتست است  از؛ شفا – جوش – سلیمانی – سودا – دنبه بک – حکیم – نینه – سیاه کهر- دونبه دو – چاه مسجد . آبهای معدنی شفا – سلیمان – حکیم در ردیف آبهای معدنی سولفات کلسیم قرار داشته وخیلی گرم می باشند ومنشاء عمیق زیر زمینی دارند تصور میرود منشاء زیر زمینی هرسه آب یاد شده یکی باشد ولی از سه مظهر گوناگون جریان می یابند دمای برخی ازاین آبها تا حدود 38 الی 40درجه سانتی گراد میرسد با توجه به نوع چشمه ها ودمای آب آنها ، درمان درد ها وبیماری های ؛ سیاتیک – رماتیسم – فلج های عصبی – وبیماری های پوستی مانند درماتیت مزمن واگزاما را به آبهای معدنی وگرم محلات نسبت می دهند. پس از استحمام در آبهای گرم محلات راه خودرا بسوی شمال و بسوی روستای (( نینه )) ادامه میدهیم نینه روستایی کوهستانی است ویکی از منابع در آمدی آنها مدیریت واشتغال در مهمان پذیرهای منطقه آبگرم محلات است سپس روستای نینه را ترک کرده و جاده اسفالته را  جهت رسیدن به روستای تاریخی (( خورهه )) ادامه می دهیم تا به یک دو راهی میرسیم راه سمت راست (شمال شرقی) بسوی روستای (( دودهک )) وراه سمت چپ  ( شمال غربی ) بسوی (( خورهه)) می رود وما وارد راه سمت چپ شده وبه روستای خورهه می رسیم این روستا بنا بر باور برخی مورخان 2500سال قد مت دارد خورهه در دامنه کوه (( خورزن )) قرار دارد وشاید نام آن از این کوه گرفته شده زیرا (( خور )) بمعنی آفتاب است . کهن ترین اثر باستانی خورهه (( میلییونا ))  است واین  نام بعلت وجود دو عدد ستون سنگی ( میله مانند ) به سبک یونانی است که بنا برنوشته مولف تاریخ قم ( که تاریخ تالیف آن به هزار سال پیش می رسد), چهارستون بوده است,برخی باستان شناسان  مانند ؛ گریشمن , آندره گدا , آرتورپوپ  , واندنبرگ , وهرتسفلد , این ستون های سنگی را مربوط به یک معبد باز مانده از دوران سلوکیان  میدانند وسلوکیان جانشینان اسکندر مقدونی در ایران بوده اند .اگر چه برخی از باستان شناسان ایرانی این بنا را که بازمانده عصر سلوکی – اشکانی است نه معبد ونه آتشکده بلکه آنرا بقایای یک کوشک یا کاخ عظیم دانسته اند که دارای بیش از بیست ستون بوده است . در شمال وبه فاصله 150 متری این بنای با ستانی چشمه ای بنام (( وزوان )) از زمین می جوشد وبعلت شوری آنرا (( چشمه شوره )) نیز می نامند بعلاوه در شرق بنای باستانی وچشمه آن بنای امامزادگان ((ابوالقاسم واسحاق وحلیمه خاتون )) (ع) قرار دارد که هر سه در یک آرامگاه مدفونند در پیرا مون بنای امامزادگان, سنگها وقبور فرا وانی یافت می شود .از آن جمله دوسنگ قبر بر جسته ومکعب مستطیلی شکل  است که بر روی آنها  شکل دو سرو بلند حجاری شده ومربوط به دو برادر است که بر روی آنها تاریخ 1031قمری و1034 قمری حک شده است .خورهه دارای 9 رشته قنات دایر است . حال از خورهه مستقیما ودرجهت خاور بسوی روستای (( دودهک )) می رانیم تا ازآنجا وارد شاهراه (دلیجان – سلفچگان ) شویم وبه قم وتهران باز گردیم واما در این مسیر باز گشت بد نیست بدانیم مابین خورهه ودلیجان یکی از غارهای منطقه ی محلات بنام ((غارشاه بلبل )) وجود دارد ودر نزدیکی این غار مجسمه ای وجود دارد که اهالی آنرا (( مجسمه عمرو))یا ((عمره )) می دانند پژوهشگران بر این باورند که این (( مجسمه آناهیتا )) فرشته یا مهربانوی باران وآبها در باور ایرانیان قبل از هخامنشیان است .متاسفانه باد وباران به شدت این مجسمه را فرسوده است .در غار شاه بلبل چشمه کم آبی وجود دارد و این غار از نظر اهالی مقدس است وآنان نذ ورات خودرا نزدیک این غار برده وبین اهالی تقسیم می کنند.

______________________________________________________________________  با اینکه نگارنده سفرها ومشاهدات فراوانی درمورد شهرمحلات دارد، از منابع زیر نیز سودبرده است؛*

منابع وماخذ ؛ (1) خلیل شیرازی محلاتی ، (( تاریخ اجتماعی وزندگانی مشاهیر شهرستان محلات ))، انتشارات کارین، 1380.*

(2) اکبرافاضلی ،(( سیمای شهرستان محلات)) ، چاپخانه مهرمحلات ( انصاری ) ، چاپ اول ، بی تاریخ        

(3) فرهنگ جغرافیایی آبا دیهای جمهوری اسلامی ایران ، (( سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح )) ، جلد 59سال 1369 .

(4) فرهادی دکترمرتضی ، (( شهرستان محلات کانونی تاریخی با جاذبه های بسیار در پیرامون اراک )) ،  فصلنامه تحقیقات فرهنگی هنری ( راه دانش) ، شماره مسلسل (1) ، صفحه 53،بهار وتابستان 1374.

نوشته شده توسط عزیزالله سمیعی  | لینک ثابت |

I think that the electric field will impact the brain, red blood cell iron building Vrsvbhay cranial blood vessels, such as a magnetic tape recorder can be a lot of information from the brain to give us the idea that technology is just needed.
University of Cambridge
Technical institute

نوشته شده توسط عزیزالله سمیعی  | لینک ثابت |

Oxford has shown for the first time that the brain has mechanisms it can use to protect itself and keep brain cells alive. Researchers hope harnessing this ability could help in treating stroke and preventing other neurodegenerative diseases in the future. http://www.ox.ac.uk/media/news_stories/2013/130225.html

نوشته شده توسط عزیزالله سمیعی  | لینک ثابت |

University of Cambridge

Research 

News

Mathematical breakthrough sets out rules for more effective teleportation

Credit: Jurvetson from Flickr

New protocol advances solutions for more efficient teleportation - the transport of quantum information at the speed of light.


For the last ten years, theoretical physicists have shown that the intense connections generated between particles as established in the quantum law of ‘entanglement’ may hold the key to eventual teleportation of information.

Now, for the first time, researchers have worked out how entanglement could be ‘recycled’ to increase the efficiency of these connections. Published in the journal Physical Review Letters, the result could conceivably take us a step closer to sci-fi style teleportation in the future, although this research is purely theoretical in nature.

The team have also devised a generalised form of teleportation, which allows for a wide variety of potential applications in quantum physics.

Once considered impossible, in 1993 a team of scientists calculated that teleportation could work in principle using quantum laws. Quantum teleportation harnesses the ‘entanglement’ law to transmit particle-sized bites of information across potentially vast distances in an instant.

Entanglement involves a pair of quantum particles such as electrons or protons that are intrinsically bound together, retaining synchronisation between the two that holds whether the particles are next to each other or on opposing sides of a galaxy. Through this connection, quantum bits of information – qubits – can be relayed using only traditional forms of classical communication.

Previous teleportation protocols have fallen into one of two camps, those that could only send scrambled information requiring correction by the receiver or, more recently, “port-based” teleportation that doesn’t require a correction, but needs an impractical amount of entanglement – as each object sent would destroy the entangled state.

Now, physicists from Cambridge, University College London, and the University of Gdansk have developed a protocol to provide an optimal solution in which the entangled state is ‘recycled’, so that the gateway between particles holds for the teleportation of multiple objects.

They have even devised a protocol in which multiple qubits can be teleported simultaneously, although the entangled state degrades proportionally to the amount of qubits sent in both cases.

“The first protocol consists of sequentially teleporting states, and the second teleports them in a bulk,” said Sergii Strelchuk from Cambridge’s Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics, who led the research with colleagues Jonathan Oppenheim of Cambridge and UCL and Michal Horodecki of the University of Gdansk.

“We have also found a generalised teleportation technique which we hope will find applications in areas such as quantum computation.”

Einstein famously loathed the theory of quantum entanglement, dismissing it as “spooky action at a distance”. But entanglement has since been proven to be a very real feature of our universe, and one that has extraordinary potential to advance all manner of scientific endeavor.

“There is a close connection between teleportation and quantum computers, which are devices which exploit quantum mechanics to perform computations which would not be feasible on a classical computer,” said Strelchuk.

“Building a quantum computer is one of the great challenges of modern physics, and it is hoped that the new teleportation protocol will lead to advances in this area.”

While the Cambridge physicists’ protocol is completely theoretical, last year a team of Chinese scientists reported teleporting photons over 143km, breaking previous records, and quantum entanglement is increasingly seen as an important area of scientific investment. Teleportation of information carried by single atoms is feasible with current technologies, but the teleportation of large objects – such as Captain Kirk – remains in the realm of science fiction.

Adds Strelchuk: “Entanglement can be thought of as the fuel, which powers teleportation. Our protocol is more fuel efficient, able to use entanglement thriftily while eliminating the need for error correction.”

The paper Generalized teleportation and entanglement recycling can be viewed here

نوشته شده توسط عزیزالله سمیعی  | لینک ثابت |

TO THE CERN : پنجشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۱ 12:17
to the CERN :While the ((initial Big Bang)) space-time acceptance is born with the existence of dark matter (which some scientists have accepted it), you can say that the particles collide with each other in a tunnel in the presence of dark matter in the spacetime ((Big Bang, first)) has been rebuilt?
University · New York, New York
27,697 were here · 36,908 likes
نوشته شده توسط عزیزالله سمیعی  | لینک ثابت |

TO THE CERN : شنبه دوازدهم فروردین ۱۳۹۱ 12:39

Azizollah Samiei wrote a recommendation for University of Cambridge.
to the CERN :While the ((initial Big Bang)) space-time acceptance is born with the existence of dark matter (which some scientists have accepted it), you can say that the particles collide with each other in a tunnel in the presence of dark matter in the spacetime ((Big Bang, first)) has been rebuilt?
University · Cambridge, Cambridgeshire
122,396 were here · 144,659 likes
نوشته شده توسط عزیزالله سمیعی  | لینک ثابت |

Competition between gravity and dark matter in the universe. یکشنبه دوم بهمن ۱۳۹۰ 19:59
Azizollah Samiei wrote a recommendation for University of Cambridge.
If dark matter does fully overcome to the attraction all particles of worlds apart and shattered the earth.
University · Cambridge, Cambridgeshire
100,175 were here · 124,652 likes

نوشته شده توسط عزیزالله سمیعی  | لینک ثابت |

living in ocean چهارشنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۰ 21:10
 i
Azizollah Samiei wrote a recommendation for University of Cambridge.
we must learn how to live in the ocean when there is not dry land on earth planet or do not we can live in dry land to the very reasons
University · Cambridge, Cambridgeshire
96,076 were here · 122,323 likes

نوشته شده توسط عزیزالله سمیعی  | لینک ثابت |

world systems یکشنبه هجدهم دی ۱۳۹۰ 12:40
Azizollah Samiei wrote a recommendation for Cambridge in America.
Each particle is a system in the world and toward a system with its components in their programs of action and reaction is the exchange of information article Vanrzy vector field is the soul of the system with some degree of consciousness, the soul seeks the system against internal and foreign pressures system to maintain its mission to maintain shape and balance system to collapse again, but if any part of it constitutes a new system with different objectives and taking Vmydanhay Vkhvd awareness of different energy levels
Education · New York, New York
1 was here · 3,168 likes

نوشته شده توسط عزیزالله سمیعی  | لینک ثابت |

دوشنبه سیزدهم دی ۱۳۸۹ 20:12

کرمچاله (Wormhole) :      

ما خذ :Wikipedia-the free enclopedia به اختصار.

درفیزیک وافسانه های علمی ، یک کرمچا له طرح وسیمای توپولوژی فرضی فضا زمان است که اساسا" ((بریده کوتاهی)) از درون

فضا زمان درنظرگرفته می شود . برای توضیح ساده تروقابل تصوربودن کرمچاله ، فرض کنید که فضا زمان قابل دیدن ما که در دو بعد صفحه (طول وعرض) قراردارد درامتداد بعدسوم (ارتفاع) چین

خوردگی پیداکند بخصوص اینکه لوله شود ، که دراین حالت تصوری ازیک کرمچاله ی پل Wormhole bridge را نشان می دهد.

ازنظرتئوری کرمچاله پل بسیار شبیه به یک تونل است که ابتداوانتهای آن یا ورودی وخروجی آن دردو نقطه متفاوت ومتمایز فضا زمان قراردارد.

مدرک وگواهی مبنا بردیده شدن کرمچاله وجود ندارد ولی درسطح نظری ،درتئوری نسبیت عمومی انیشتن

معادلات پرارزشی وجود دارد که حل آنها دربر دارنده کرمچاله ها نیز می باشد.

نخستین نوع کرمچاله که ازحل معادلات کشف شد، کرمچاله اسچوارز چایلد Schwarschild نام داشت ولی بعدا" دریافتند که این نوع کرمچاله ساختار هرچیزی راکه ازآن عبور کند خورد کرده ودرهم می ریزد وکرمچاله هایی را کرمچاله های مسافرتی Travers wormholes می نا مند که ساختار عبورکننده را درهم نه ریزد و ماده غلاف بیرونی آنها  توانسته باشد با ترا کم یا دانسیته ی انرژی منفی درثابت ماندن آن کرمچاله مورد استفاده قرار گرفته باشد( بسیاری ازفیزیک دانها مانند کیپ تورن kiptorn واستفن هاوکینگ stephenHawking ودیگران می پذیرند که اثر پوشش غلافی گواه ومدرکی است بروجود انرژی منفی درطبیعت ).فیزیکدانها همچنین  آن جریانات یا پروسه های طبیعی را که دلیلی باشد بر شکل گیری طبیعی یک کرمچاله درمفهوم فرضیه نسبیت عمومی نه یافته اند . اگرچه ازفرضیه کوانتوم گاهی برای پیشنهاد احتمال تشکیل کرمچاله های ریزوکوچک که ممکن است خود به خود در مقیاس منحنی پلانک Planck پیدا وناپیدا شوند استفاده می شود.وهمچنین فرض شده است که اگر کرمچاله های ریزوکوچک توسط یک رشته جرم منفی جهانی دراطراف زمان انفجاربزرگ ظاهرشده باشند ، آنها میتوانند توسط توسط تورم یا انبساط کیهانی درمقیاس میکروسکوپی باد کرده ومتورم شده باشند.

فیزیک دان تئوریک آمریکایی بنام آرچیبالد وهلرArchibald Wheeler درسال 1957 میلادی دوره کرمچاله را بنام خود سکه زد

به هرجهت درسال 1921 همچنین  ریاضی دان آلمانی بنام هرمن ویل Herman Weyl پیشنهاد کرد که تئوری کرمچاله ارتباطی تنگا تنگ باآنالیز یا تجزیه وتحلیل هایی  درمیدان الکترومغناطیس دارد.

آنالیزنیروها درمیدان الکترومغناطیس عبارتست ازبررسی وتفکرکردن درموقعیت ووضعیت جایی است که خطوط شبکه ای نیرو ، درمیان آنچه توپولوژیست ها ((حلقه )) چند تایی اتصال با فضا می نامند، جریان وریزش پیدا کند.

تعریف:

پایه واساس تصوریک کرمچاله درونی کیهانی عبارتست ازفشردگی ناحیه ای از فضا زمان است که کرانه یا مرزش ازنظرتوپولوژیکال ناچیزاست ولی مرزدرونی اش واقعا"واضح وروشن نیست یا به بیان دیگرامتداد مشخصی ندارد.

مشخص کردن وتوصیف کرمچاله های درون کیهان بسیارمشکل

است بعنوان مثال ، میتوان بچه ای را که توسط پیوند گاه نافی باریک به مادرش چسبیده باشد تصورکرد. و نیزممکن است ،پیوند گاه نافی را به دهانه یا گلوی کرمچاله تشبیه کرد ولی فضازمان به آسانی اتصال می یابد.

کرمچاله شوارتز شیلد  :  SCHARSCHILDWORMHOLE کرمچاله لورنتزیین lorentzianwormhole  که بنام کرمچاله شیلد یا پل انیشتن- روسن شناخته شده است ، پل هایی است بین نواحی فضا که می توان آنهارا در حل معادلات انیشتن درخلاء نمونه سازی کرد.واکنون ازنظرذهنی بخش هایی ازآن شرح وتفسیر شده است. درتوضیح ابعاد متریک ، اسکوارزچایلد، سیاه چاله ای بدون تغییروچرخش است.در اینجا، بیشترین انبساط وگسترش یافتگی به این نکته رجوع داده میشود که (( فضا زمان )) نمی بایست ،

 (( لبه هایی )) داشته باشد.هیچ احتمال خط سیری وگذرگاهی برای

سقوط آزاد یک ذره درامتداد خطوط ژئودزیک  (درفضا- زمان) وجود ندارد. مگر مسیرهای یک جاذبه منحصر بفردی شبیه مرکز سیاه چاله ها که به بیرون میچرخند ،دوجدایی درونی واقعه هایی با گسترش یافتگی حد اکثرفضا زمان ، وهمچنین دونواحی فضایی بیرونی که برخی مواقع آنرا دو((جهان های متفاوت )) می نا مند .یا دومین جهانی که به ما اجازه می دهد که از روی شواهد واستقراء دریابیم که ذرات ممکن است خط  سیری در درون دو ناحیه داشته باشند. وهمان طورکه از داخل سفید چاله White hole[سفید چاله ها برعکس سیاهچاله هاعمل میکنند یعنی ماده درکیهان وارد میکنند درحالی که سیاه چاله ها ماده را به سوی خود فرا میکشند وساختارآنرا درهم میریزند- توضیح مترجم] می توان به هرکدام از جهان ها گریخت، ونیزبه نمودارهمترازهای

فضا زمان Kruskalszkeres ،درسایت زیرنیز میتوان مراجعه کرد که  درآن درباره سفید چاله ها وسیاه چاله ها ونمودارها بحث می شود.  http://casa.colorado.edu/~ajsh/schww.html

در فضا زمان ، ممکن است سیستم های هم پایه ای مطرح شوند.

 اگرتمام نقاط روی صفحه دارای یک فضای – متمایزمتشابه جداشده

باشد دراین صورت ، یک (فضا- تشابه  )نامند وترسیم

" دیاگرام محاط شده " شرح میدهد انحنای فضا را درآن زمان ( نگاه کنید به بحث محاط کردن نمودار درصفحه سایت یادشده دربالا): http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/~suchii/embed.diag.html)

در محاط کردن دیاگرام، شبیه یک لوله متصل به شده به دونواحی خارجی بخوبی دیده میشود، که بنام پل انیشتن – روزن  Einstein- rosen bridge شناخته شده است .

بعنوان مثال ، نگاه کنید به دیاگرام این صفحه درسایت یادشده دربالا:

http:/casa.colorado.edu/~ajish/schww.html#instability

که نشان می دهد بیشترین حل گسترش شوارتزشیلد را درمحاط کردن دیاگرام با ماورای صفحه . یادآوری میشود که ابعاد متریک شوارتز شیلد توضیح می دهند ایده  هستی یک سیاه چاله را همراه ودرامتداد با پاره یا بخشی از دیاگرام مطابقت داده شده به دیگر جهان. پل انیشتن – روزن توسط آلبرت انیشتن و هم کالجیش ناتان – روزن NathanRos کشف شد وبرای نخستین بارنتیجه آن درسال 1935 میلادی انتشاریافت درجوئن  1962وهلرA.Wheeler وروبرت فولرRobertW.Fuller مقا له ای را انتشار دادند که نوعی از سیاه چاله نا پایدار را نشان می داد  که به سرعت نور را می قا پید  (و هرذره ای راکه سرعتی کمترازنورداشت ).پیش از اینکه مسئله پایداری سیاه چاله شوارتزشیلد پدیدار شود ، فرض می شد که اخترنما هاquasars  (کواسارها ) سازنده وتشکیل دهنده سفید چاله ها درپایان کرم چاله هایی ازاین نوع میباشند.

تاکنون کرمچاله شوارتزشیلد قابلیت سفرکردن را ندارد وهستی آن مربوط به الهام وپندارکیپ تورن Kiptorn Thorne است که

با بازنگاه داشتن دهانه کرمچاله شوارتزشیلد توسط ماده  ای عجیب وغیرعادی یعنی ماده ای با جرم وانرژی منفی کرمچاله قابل سفرکردنی راآفرید.

کرمچاله قابل سفرکردن  Travesable Wormholes:

یک کرمچاله  دارای قابلیت سفرکردن یا عبورمی بایستی به ما اجازه دهد که ازیک بخش  جهان به بخش دیگر جهان سفرکنیم .این احتمال .وقابلیت در نسبیت عمومی است که نخستین بار توسط کیپ تورن وهم کلاسش ما یک موریس Mike morris درسال 1988 درمقاله ای اثبات شد.به این دلیل ، نوع کرمچاله قابل مسافرت که وی فرض کرده بود پوسته کروی شکل ازماده عجیب ( ماده ای با جرم وانرژی منفی ) دارا است که که رجوع داده می شود به کرمچاله تورن Thorne Wormhole .سپس انواع دیگرکرمچاله های قابل مسافرت پیدا شد

 که حل معادلات نسبیت عمومی آنها را اجازه می داد.وشامل انواع گوناگون حاصل ازتجزیه  وتحلیل مقاله ی مات ویسرMattVisser است که راه باریک ازمیان کرمچاله می تواند طوری ساخته شود که ازدرون ماده عجیب عبورنکند . به هرحال درتئوری خالص گاوس بونت Gauss-Bonnet theory (اصلاح شده تئوری نسبیت عمومی

است که دربردارنده ابعاد فضایی فوق العاده است وبرخی مواقع زمینه تئوری لایه ای جهانی قرار میگیرد) ، ماده عجیب به منظورتشکیل شدن کرمچاله لازم نیست .  وبدون ماده هم کرمچاله میتواند وجود داشته باشد.

 تئوریی که براساس جرم منفی رشته کیهانی توسط کرامرCramer ودیگران بیشترپیشنهاد شده بود.این است که کرمچاله ها بزودی به طورطبیعی درکیهان به وجود می آیند.

کرمچاله ها درواقع دونقطه فضا- زمان را به هم اتصال میدهند و منظوراین استکه دراصل می با یست به ما اجازه مسافرت در زمان

را بخوبی بدهند. درسال 1988موریس  Morris، تورن Thorne

ویورت سورYurtsever به طورصریح  بحث کرمچاله را  به  این تبدیل کردند که ،چگونه میتوان به کمک آن درزمان مسافرت کرد؟. به هرحال براساس تئوری نسبیت عمومی امکان پذیرنیست که بتوان ازکرمچاله برای برگشت درزمان مسافرت کرد مگر هنگامی که دهانه آن شتاب داده شده وبه ماشین زمان تبدیل شود.

قضیه ریچاودهوری وماده عجیب وغریبRaychaudhuri theoremandexotic matter :

برای اینکه بدانیم چرا ماده عجیب لازم است ، پرتونورعبورکرده را درامتداد خطوط ژئودزیک  رابررسی میکنیم که طی میکند کرمچاله راوودرسوی دیگرکرمچاله دوباره انبساط می یابد. گسترش وتوسعه آن پرتونورازمنفی به مثبت است.  وهمانگونه که اندازه دهانه کرمچاله محدود است ، نمی بایست انتظارداشته باشیم که به تندی ودرنزدیکی ومجاورگردن آن  سیاه چاله منبسط شود . مطابق قضیه نوری ریچارد هوری ، این کارمستلزم نقض وشکستن ازشرایط انرژی منفی است.اثرکوانتومی مانند اثر کاسیمیرCasimir effect  نمی تواند تجاوزوتخطی کند ازشرایط میانگین انرژی منفی درهرهمسایگی فضایی باانحنای صفر، ولی محاسبات نیمه کلاسیک درجاذ به پیشنهاد می کند که آثار کوانتومی ممکن است قادرباشند نقض کنند وبشکنند این شرط را درانحنای فضا- زمان .حتی اگربتوانند نقض کند ، ممکن است که آثار کوانتومی نتواند نقض کند شرط شناخته شده ای مانند " شرط میانگین انرژی منفی " را،واین میتواند قاعده ای خارج از احتمال قابل مسافرت بودن کرمچاله باشد.

سفری سریع ترازنورFaster-than-light travel :

درکاربری های معمولی سرعتی سریع ترازنورامکان پذیرنیست .  درعبور ازکرمچاله ها امکان مسافرتی سریعترازنورمطمئنا" پیشی گرفتن اززمان نیست . موقعی که ما درمیان یک کرمچاله مسافرت میکنیم ازسرعت های کمترازنوراستفاده میکنیم.اگردونقطه را توسط کرمچاله بهم اتصال دهیم ،زمان سفرکوتاهترخواهد بود ازهنگامیکه یک شعاع نورانی بین همان دونقطه درخارج ازکرمچاله سفرکند.به هرحال ،سفر شعاع نورازمیان کرمچاله همیشه عبوری ضربانی وتپنده است .برای درک بیشتر مثلا" میتوان گفت که ؛ راندن با بیشترین سرعت برای عبور ازیک کوهستان ممکن است طولانی ترباشد ازپیاده رفتن  از همان تونل برای عبوراز همان کوهستان.

             (مترجم عزیزالله سمیعی – دیماه 138خورشیدی )

 

               

نوشته شده توسط عزیزالله سمیعی  | لینک ثابت |